Đưa bạn đến nơi bạn muốn...

Bị quốc gia, công ty, trường học của bạn kiểm duyệt?

Sau khi đối đầu với các chế độ hà khắc trên thế giới, chúng tôi đủ điều kiện để giúp bạn có được thông tin bạn muốn, bất cứ lúc nào và nơi nào bạn muốn.

Psiphon hoạt động thế nào »

... và đưa ban đến đó một cách an toàn.

Muốn lướt mạng an toàn khi dùng WiFi công cộng?

Internet tự do thì tuyệt, nhưng cookies và tài khoản bị đánh cắp thì không hay chút nào. Psiphon cho bạn một lối đi an toàn vào internet, bất kỳ bạn kết nối vào mạng nào.

Làm sao tôi biết là tin Psiphon được? »

Tin cậy, tốc độ, đơn giản: chọn cả ba

Kể từ năm 2008, Psiphon đã giúp hàng triệu người ở các nước bị hạn chế tự do trên toàn thế giới tiếp cận một cách an toàn những kiến thức và tư tưởng bị kiểm duyệt. Bây giờ Psiphon có thể làm tương tự cho bạn.

Tải Psiphon »

Psiphon là gì?

Psiphon là một công cụ vượt kiểm duyệt của Psiphon Inc. dùng công nghệ VPN, SSH và Proxy HTTP để cho bạn truy cập vào mạng không bị kiểm duyệt. Ứng dụng Psiphon sẽ tự động dò tìm ngõ vào mạng để tăng tối đa cơ hội vượt thoát kiểm duyệt.

Về chúng tôi »