توافقنامه مجوز کاربر نهایی Psiphon

این برنامه و تمام مالکیت فکری برنامه متعلق به شرکت Psiphon، یک شرکت ثبت شده در انتاریو و دفتر مرکزی واقع شده در تورنتو، انتاریو کانادا میباشد.

The Psiphon system consists of both “software” (program source code and applications derived from that code) and a “service” (a system of client and server software that make up a functioning whole). The Psiphon software and source code are free and open-source and are licensed under the GNU General Public License Version 3 (with some exceptions – see each source repository for the specific license). Use of the Psiphon service is licensed under the terms described on this page.

خدمات سافون تنها برای استفاده های شخصی در نظر گرفته شده است. اگر تمایل دارید که از Psiphon برای مقاصد دیگر استفاده کنید و یا امکانات بیشتری دریافت کنید، ما سرویس تجاری خود را به شما پیشنهاد می کنیم. برای اطلاعات بیشتر با آدرس ایمیلsponsor@psiphon.ca تماس بگیرید.

شرایط استفاده

با استفاده از سرویس Psiphon، شما می پذیرید که هیچ عملی خلاف قانون کانادا و یا حقوق سوم شخص انجام ندهید.

استفاده شخصی یا مشخص شده

استفاده از سرویس Psiphon بر مبنای یک گواهینامه شخصی غیر منحصر به فرد تضمین شده است. با استفاده از Psiphon، شما تضمین می کنید که از سرویس تنها برای مصارف شخصی و غیر تجاری استفاده کنید. به شما اجازه داده نخواهد شد (و به هیچ سوم شخصی نیز این اجازه اعطا نمی شود) که برنامه را اجاره دهید، پروانه ارئه کنید، بفروشید و یا به هر شکلی آن را با مقصود تجاری توزیع کنید.

پخش

تنها نرم افزارهایی که توسط سافون طراحی شده باشد اجازه استفاده از سرویس Psiphon را دارد. توزیع و یا استفاده سوم شخص از ابزارها برای استفاده از سرویس Psiphon، نقض این گواهینامه به شمار می رود..

بیانیه محدودیت‌های مسئولیت

خدمات Psiphon بدون هیچ نوع ضمانت نوشتاری یا ضمنی و هیچ نوع مسئولیتی ارائه می‌شود. Psiphon تمام ضمانت‌ها و تعهدات مربوط به استفاده از این سرویس، از جمله آسیب‌ها و خسارت های شخصی یا تجاری اتفاقی چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، از جمله از دست دادن داده‌ها را نمی‌پذیرد.

فسخ شرایط و ضوابط نقض خدمات

Psiphon این حق را برای خود محفوظ نگاه می دارد که گواهینامه ها را در هر زمانی، بدون دلیل و بدون پرداخت غرامت ملغی کند. با استفاده از Psiphon، شما می پذیرید که از برنامه به هیچ شکلی استفاده نکنید که شرایط استفاده از خدمات و یا مجوز توافقنامه را نقض کند.

به عنوان کاربران Psiphon، شما آزاد هستید که هر زمانی مجوز توافقنامه را با قطع استفاده از بخشی یا کل سرویس Psiphon و حذف کامل برنامه از روی دستگاه تان خاتمه دهید.

استفاده از سای‌کش

  1. اگر برای یک سال هیچ فعالیتی مربوط به سای‌کش روی دستگاه اتفاق نیافتد، Psiphon این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که حساب سای‌کش شما را لغو کند.
  2. اگر رد حساب سای‌کش را از دست بدهید، مثلا اگر دستگاه ارتباطی خود را گم کنید، می‌پذیرید که Psiphon امکان تصحیح را ندارد و نمی‌تواند سای‌کش شما را برگرداند.
  3. Psiphon این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که جایزه‌های قابل تبدیل به سای‌کش را در هر زمان تغییر دهد.